Náš Vykupiteľ, olej na sololite, 64x68cm

Náš Vykupiteľ, olej na sololite, 64x68cm